Speciální andragogika

Speciální pedagogika | Publikace přehledně přibližuje edukační, intervenční a terapeutické přístupy a systém sociálních služeb pro dospělé osoby se zdravotním postižením. Tuto problematiku řeší ve vztahu k dospělým osobám s mentálním postižením, se zrakovým postižením, s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením a u dospělých osob s dyslexií a dyskalkulií. Závěrečná kapitola se zabývá aktivizací seniorů a charakteristikou základních přístupů k osobám s demencí v seniorském věku. Celý text je zpracován formou studijní opory pro distanční vzdělávání.