Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice

Speciální pedagogika | Monografie podává analýzu empirických a teoretických zdrojů týkajících se edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na problematiku multikulturní edukace jedinců.