Son - Rise: zázrak pokračuje

Speciální pedagogika | Tato publikace představuje ohromující a hluboce dojemný záznam rozvoje Rauna Kaufmana z nekomunikujícího a netečného dítěte v aktivního, milujícího mladého muže. První část vypráví příběh Rauna, kterému byl v jednom roce diagnostikován autismus - nezvratný, celoživotní stav. Odborníci nenabízeli žádnou naději. Jeho rodiče pozorovali, jak jejich syn sklouzává hlouběji do své neproniknutelné ulity. Cítili, že musí sami něco udělat. Překročit most do neprobádaného území. Na tom, co se stalo dobrodružstvím jejich života, Kaufmanovi dva a půl roku intevzivně pracovali se svým synem, jako průkopníci nové terapie založené na nepodmíněné lásce a akceptaci. Ve věku čtyř let Raun nevykazoval žádné stopy svého dřívějšího stavu. Druhá část prochází Raunovým překvapivým vývojem a úspěchy od jeho čtyř let. Třetí část vypráví příběhy pěti dalších typických rodin, které se, vedeny Son-Rise programem manželů Kaufmanových, přiblížili ke svým "nedosažitelným" dětem.