Somatopedické aspekty

Speciální pedagogika | Publikace je výsledkem dlouhodobého odborného zájmu autorky o vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s tělesným postižením a zároveň s postižením více vadami., s postupným zaměřením na všechny věkové skupiny.