Sociální pedagogika v teorii a praxi

Speciální pedagogika | Cílem monografie je přispět do odborné diskuse na téma mezioborové pojetí sociální pedagogiky a možné dopady sociální pedagogiky do praxe. Monografii je rozdělena na dvě hlavní části. První obsahuje odborné kapitoly, které se zabývají vztahem sociální pedagogiky a dalších vědních disciplín, pojetím sociální pedagogiky na CMTF UP, osobností sociálního pedagoga, vhodnými metodami, které jsou využitelné v praxi sociálního pedagoga a možným praktickým dopadem sociální pedagogiky. Druhá část se skládá ze dvou kapitol, jejichž autorkami jsou studentky; jedná se o ukázku dvou typů kvalifikačních prací. Monografie by tak měla přispět k pevnějšímu ukotvení sociální pedagogiky do systému ostatních vědních disciplín a k přehlednějšímu zařazení sociálního pedagoga do systému pedagogických pracovníků.