Sociální pedagogika a její metody

Speciální pedagogika | Monografie se zabývá sociální pedagogikou a jejími metodami. Jejím cílem je na pozadí současného pojetí sociální pedagogiky identifikovat metody, které v praxi sociální pedagog používá. Nejdříve vymezuje roli metod ve výchovně-vzdělávacím procesu, poté v rámci krátkého exkurzu do historie předkládá kořeny metod u významných pedagogů. Dále se monografie věnuje stavu metod v sociální pedagogice v České republice a na Slovensku, zároveň zpracovává pojetí sociální pedagogiky a metod v Polsku, Německu, Velké Británii a také ve Skandinávii.