Slovník speciální pedagogiky

Speciální pedagogika | Speciální pedagogika je obor, který se neustále vyvíjí a k pochopení problematiky je třeba se orientovat v rozsáhlé terminologii. Slovník nabízí abecedně řazená hesla s doplněnými terminologickými ekvivalenty v anglickém a německém jazyce.