Školní speciální pedagog

Speciální pedagogika | Publikace Školní speciální pedagog je o poskytování poradenských služeb přímo ve školách - žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s rizikem jejich vzniku i žákům s přechodnými obtížemi.