Sebeobsluha u dětí s poruchou autistického spektra

Speciální pedagogika | Tato kniha zprostředkovává snazší učení dítěte s PAS (poruchou autistického spektra) v oblasti základních sebeobslužných dovedností zejména u dětí předškolního a mladšího školního věku. Jde o praktickou pomůcku, která se opírá o potřeby a způsoby vnímání dítěte s PAS. Publikace vychází ze speciálně pedagogických principů TEACH programu, u nás známého jako strukturované učení. Je sestavena na základě praktických zkušeností obou autorek při výchově předškolních dětí s PAS na půdě speciální mateřské školy i poradenské praxe v rodinách těchto dětí v rámci sociální služby rané péče APLA.