Schizofrenie v dětství a adolescenci

Speciální pedagogika | Ke schizofrenii patří narušení vztahu k vnějšímu světu a sobě samému, ztráta reality a další. Schizofrenie zasahuje nejen dospělé, ale i děti. Diagnóza v dětství a adolescenci je jednou z nejvážnějších. Tato publikace MUDr. Evy Malé, CSc. Schizofrenie v dětství a adolescenci popisuje tuto těžkou duševní chorobu a uvadí i mnoho příkladů z  praxe.