Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením

Speciální pedagogika | První části kapitoly obsahují aktivity, které lze využít s klienty, u kterých jsou jednotlivé dovednosti a schopnosti zastoupeny pouze v omezené míře, zatímco závěr každé z kapitol se věnuje aktivitám určeným pro klienty, kteří mají dané schopnosti a dovednosti již více rozvinuty. Kniha je využitelná obzvláště pro speciální pedagogy a lidi, kteří pracují s dospívajícími a dospělými osobami s mentální retardací.