Rozvíjení emoční inteligence žáků

Speciální pedagogika |Publikace se zaměřuje na prevenci šikanování, intoleranci a násilí mezi dospívajícími. Emoční a sociální vývoj žáků, rozvoj samostatnosti a tvořivosti zůstává v pozadí. Jejich působení je založeno na těsné spolupráci s učiteli, výchovnými poradci, poradenskými psychology a rodiči. Ukazují, jak poznat a zlepšit sociální vztahy ve třídě, jak pracovat s dětmi s poruchami chování. Pomáhají žákům také při rozhodování o jejich profesní orientaci. Předkládají programy, které jsou zaměřeny na prevenci šikanování a agresivního chování.