Řečové a komunikační obtíže

Speciální pedagogika | Kniha Řečové a komunikační obtíže informuje čtenáře jednak o tom, jak komunikovat s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, tak o specifikách jeho vlastní komunikace. Dále se publikace zaměřuje na poruchy řeči jako takové, ať už se jedná o balbutismus, mutismus či lálie. V neposlední řadě komentuje obtíže při začlenění dětí s poruchami jako jsou poruchy autistického spektra a Aspergerův syndrom.