Řečové a komunikační obtíže

Speciální pedagogika | Publikace Řečové a komunikační obtíže informuje jednak o tom, jak komunikovat s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, tak o specifikách jeho vlastní komunikace. Dále se tato publikace zaměřuje na poruchy řeči jako takové, ať už se jedná o balbutismus, mutismus či lálie. Dále komentuje obtíže při začlenění dětí s poruchami autistického spektra a Aspergerovým syndromem.