Psychopedie

Speciální pedagogika | Pedagogika osob s mentálním postižením - psychopedie je dynamicky se rozvíjející vědní obor speciální pedagogiky. Za poslední desetiletí došlo v tomto oboru k mnoha významným změnám týkající se terminologického vymezení, postoje společnosti k osobám s mentálním postižením, možnosti jejich vzdělávání a akceptace osob s tímto postižením na trhu práce a ve společenském životě.