Psychologie sluchově postižených ve školní praxi Septima

Speciální pedagogika | Autorka vychází ze své dlouholeté praxe ve školách pro SP a ve speciálně pedagogických centrech, v úvodu věnuje pozornost rozdělení sluchových poruch a jejich vlivu na psychické funkce a dále se zameřuje na specifika psychologické diagnostiky sluchově postižených a její praktické využití ve vzdělávání SP, uvedeny jsou četné kazuistiky.