Psychografie

Speciální pedagogika | Tato kniha je návodem, jak poznat tajemství automatické kresby a prakticky jí používat. Nabízí nečekané možnosti, které překvapí. Pomáhá rozvinout mimosmyslové vnímání, podpořit duchovní růst a rozvoj jasnovidnosti. S její pomocí je možné pootevřít dveře novému poznání a překročit meze svých představ. Čtenář se vydá na dobrodružnou cestu hledání a objevování sama sebe.