Předškolní a primární pedagogika

Speciální pedagogika | Kolektiv předních odborníků v této knize shromáždil nejnovější poznatky o psychologických a sociálních faktorech, které ovlivňují vzdělávání mladších dětí, o koncepci předškolní a primární výchovy ve světě i v Čechách a na Slovensku, i o soudobém pojetí a cílech jednotlivých oblastí kurikula.
Kniha je rozčleněna na 3 části: 
- sociální dimenze dětství a výchovy (vztahy rodiny a školy - hledání dialogu, vstup dítěte do školy, komunikace mezi rodinou a školou,..),
- základní otázky předškolní a elementární výchovy (smysl předškolní výchovy a primárního vzdělávání, školní zralost dítěte, diagnostika a hodnocení žáka ve vyučování,…),
- počáteční utváření kulturní gramotnosti (rozvoj literární gramotnosti, utváření matematického světa, příroda, sociální prostředí, děti a umění, …).