Předcházíme poruchám učení

Speciální pedagogika | Tato kniha přináší spoustu užitečných rad a tipů, jak předcházet problémům s učením a chováním. Výzkumy ukazují, že je možné diagnistikovat poruchy učení a chování již v předškolním roce. Pokud má dítě problémy při výuce čtení, psaní a počítání, příčiny těchto problémů se mohou nacházet už tam, kde jsou základy těchto schopností. Pokud se tyto funkce nerozvíjejí rovnoměrně a dostatečně, bývají příčinou poruch učení a chování. Jestliže se podaří tyto deficity u dítěte rozpoznat dříve, než se u něho poruchy plně projeví, je tu velká šance, že mu bude umožněn harmonický a bezproblémový vývoj ve škole. Autorka nabízí nejen metodu, jak diagnostikovat deficity dílčích funkcí u dětí předškolního věku.