Postižení sluchu, současné možnosti sluchové protetiky

Speciální pedagogika | Pacientská publikace. Věnuje se sluchovým postižením a vadám. Popisuje jednotlivé sluchové vady, léčbu sluchadly, jejich historii a současné možnosti korekce sluchadly. V další kapitole jsou ukázány jiné možnosti sluchové protetiky a pomůcek pro nedoslýchavé a neslyšící. Připojen adresář svépomocných organizací.