Postižení sluchu, současné možnosti sluchové protetik

Speciální pedagogika | Postižení sluchu, současné možnosti sluchové protetiky - informace pro pacienty.