Poruchy verbální komunikace a foniatrie

Speciální pedagogika | Učebnice přináší pohled foniatrie a speciální pedagogiky na péči o komunikačně handicapované lidi. Úvod publikace se věnovuje zvuku a sluchu - uvedeny jsou základní pojmy z audiologie, rozdělení vad dle věku a fixace řeči, vyšetření sluchové funkce - především u nejmenších dětí, i možnosti korekce sluchových vad. Dále se publikace věnuje řeči - uvedeny jsou její biologické základy i roviny, popsán je také vývoj řeči v jednotlivých obdobích života a je uveden také medicínský pohled na dělení poruch řeči, atd.