Poruchy učení

Speciální pedagogika | Publikace je určena především učitelům, kteří pracují s dětmi s poruchami učení a hledají nové náměty pro svou práci. Knihu však využijí také rodiče těchto dětí. Úvodní teoretická část stručně definuje nejběžnější specifické poruchy učení - dyslexii, dysgrafii, dysortografii a dyskalkulii, ale i další poruchy učení, inteligence a soustředění. Jsou zde vysvětleny i příčiny těchto poruch, autor popisuje jejich projevy a zabývá se diagnostikou a metodikou práce s dětmi. Speciální část knihy přináší důležité informace a náměty pro reedukaci jednotlivých poruch. V závěru může pak čtenář najít doporučení, jak se k dětem s poruchami učení chovat, jak je hodnotit a klasifikovat a jak by měl učitel spolupracovat s jejich rodiči.