Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením

Speciální pedagogika | Co najdete v knize, napoví její zkrácený obsah:- DRUHY POMŮCEK PODLE TYPU JEJICH ÚHRADY- VÝBĚR POMŮCKY- ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY SPRÁVNÉHO VÝBĚRU POMŮCKY- OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ VYBRANÉ POMŮCKY- PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCE PODLE ZÁKONA č. 48/1997 Sb. v aktuálním znění- POMŮCKY (ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY) HRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI- ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ (oddíl A, přílohy č. 3, zák.č. 48/1997 Sb. v platném znění)- SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO- ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ AMBULANTNÍCH ZDRAVOTNÍCH- SLUŽEB (oddíl B, přílohy č. 3, zák.č. 48/1997 Sb. v platném znění)- SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ AMBULANTNÍCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB- (oddíl C, přílohy č. 3, zák.č. 48/1997 Sb. v platném znění)- SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ AMBULANTNÍCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB (Číselník VZP - ZP, METODIKA VZP ČR)- ZVLÁŠTNÍ POMŮCKY, NA KTERÉ JE POSKYTOVÁN PŘÍSPĚVEK- ÚŘADY PRÁCE - PODMÍNKY A VÝŠE PŘÍSPĚVKU (zákon č. 329/2011 Sb.)- ŘÍZENÍ O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKY, NA KTERÉ JE POSKYTOVÁN PŘÍSPĚVEK ÚŘADY PRÁCE (zákon č. 329/2011 Sb.)- ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ ODŮVODŇUJÍCÍ PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU A ZDRAVOTRNÍ STAVY VYLUČUJÍCÍ JEHO PŘIZNÁNÍ U ZVLÁŠTNÍCH POMŮCEK POSKYTOVANÝCH ÚŘADY PRÁCE (příloha zák.č. 329/2011 Sb.)- ZVLÁŠTNÍ POMŮCKY URČENÉ OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,- NA JEJICHŽ POŘÍZENÍ POSKYTUJE PŘÍSPĚVEK ÚŘAD PRÁCE (prováděcí vyhl.č. 388/2011 Sb.)- SEZNAM DRUHŮ A TYPŮ ZVLÁŠTNÍCH POMŮCEK URČENÝCH OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, NA JEJICH POŘÍZENÍ SE POSKYTUJE PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU- (Příloha č. 1, prováděcí vyhl.č. 388/2011 Sb.)- DOVEDNOSTI VODICÍHO PSA (Příloha č. 2, prováděcí vyhl.č. 388/2011 Sb.)- ADRESÁŘ PŮJČOVEN KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK V ČR- ADRESÁŘ PRODEJCŮ A DISTRIBUTORŮ POMŮCEK URČENÝCH- PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČR- ADRESÁŘ NADACÍ POSKYTUJÍCÍCH PŘÍSPĚVEK NA POMŮCKY- A VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.