Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska

Speciální pedagogika | Text je zaměřen na postupný vývoj speciální pedagogiky a její vztah k příbuzným vědním disciplínám od nejstarších dob po současnost. Orientuje se na hlavní představitele, kteří se věnovali teoretickým otázkám i praktickému působení na ohrožené a handicapované jedince všech věkových skupin. Poukazuje na vzájemné propojení vědního oboru pedagogiky se speciální pedagogikou, na jejich vztah i odlišnosti. Zvláštní pozornost pak patří rozvoji speciální pedagogiky v druhé polovině 20. století související s celou řadou faktorů, které se projevují ve společnosti nepříznivě, a hledá cesty pro jejich optimální řešení.