Penologie

Speciální pedagogika | Publikace Penologie se zabývá naukou o trestech, jejich ukládání a dopadech na potrestaného i na společnost. Penologie je obor, který se se zabývá výkonem trestu a studuje ho z pohledu různých druhů trestu, podmínek výkonu trestu, praktických otázek vězeňství, ale také možností alternativních trestů, prevence, recidivy apod. Na penologii navazuje obor penitenciární pedagogika, která je součástí speciální pedagogiky. Stěžejní náplní penitenciární pedagogiky je vzdělávání odsouzených v návaznosti na resocializační programy. Publikaci vydala střední škola Trivis.