Pedagogika volného času

Speciální pedagogika | Pro stále větší skupinu lidí se výchova ve volném čase stává hlavní pracovní činností. Především jim je určena tato příručka, jejíž předností je vyvážený poměr mezi teoretickými a metodickými poznatky, rozborem výchovných situací a konkrétními náměty pro činnosti. Stručně vymezuje pojmy volný čas a výchova mimo vyučování, řeší otázky pedagogické komunikace, duševní hygieny a učení ve specifických podmínkách volného času. Podává přehled a charakteristiku výchovně vzdělávacích činností, které tvoří obsah výchovy mimo vyučování a nabízí náměty pro aktivity ve volném čase. Kromě odpočinkových a rekreačních činností je věnována pozornost zejména rozvoji zájmů a přípravě na vyučování. Publikace informuje také o zařízeních pro výchovu mimo vyučování, ústavní a ochrannou výchovu, o jejich funkcích a obsahovém zaměření.