Pedagogická evaluace

Speciální pedagogika | Obsahem publikace je pedagogická evaluace z hlediska praxe předškolního vzdělávání a příklady aplikace pedagogické evaluace v každodenní praxi. Součástí publikace jsou příklady zpracování "Hodnotících listů" týdenních i denních činností, příklad možného zpracování "Vedení záznamu o dítěti", tabulky pro sestavení "Individuálního plánu pro dítě" a praktické ukázky týdenního plánování a denní písemné přípravy pedagoga.