Oftalmopedie

Speciální pedagogika | Publikace z úvodu popisuje disciplínu Oftalmopedie a dále seznamuje čtenáře s medicínskou problematikou, popisuje typy zrakových vad a onemocnění. Obsahuje informace o speciálních metodách v péči o zrakově postižené a poznatky z oblasti vývojové psychologie a patopsychologie.