Nová arteterapie v psychopedii

Speciální pedagogika | Publikace se zabývá metodami arteterapie v léčbě dětských neurotických poruch a metodami a arteterapie mentálně retardovaných dětí.Ve třetí části se arteterapie zabývá handicapovanými dětmi s tělesnými vadami - nejmodernějšími metodami léčení nemocné dětské psychiky.