Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině

Speciální pedagogika | Publikace poukazuje na základní projevy ADHD, zásady výchovného vedení, působení relaxačních technik, dospívání hyperaktivních dětí. Syndromem ADHD (syndrom deficitu pozornosti spojený s hyperaktivitou) jsou označovány děti, které jsou nepozorné, nadměrně aktivní a impulzivní.