Nápravná cvičení II. - SPU 4 Raabe

Speciální pedagogika | Publikace obsahuje praktická nápravná cvičení pro žáky se specifickými poruchami učení na 1.st. ZŠ. Jednotlivá cvičení jsou věnována pozornosti, pravolevé orientaci a zrakové percepci dětí. Součástí příspěvků jsou mtodické pokyny pro učitele, přizpůsobené pracovní listy a bohatý obrazový materiál. Díky těmto nápravným cvičením si žáci procvičí zrakové a sluchové vnímání, pozornost a orientace.