Muzikoterapie a specifické poruchy učení

Speciální pedagogika | Zajímavá kniha pro ty, kdo se zajímají o obor muzikoterapie. Autorka vede čtenáře postupem, jak v praxi muzikoterapeuticky pracovat s klienty se specifickými poruchami učení.