Muzikoterapie, léčivá síla hudby.

Speciální pedagogika | Cílem této knihy je především podpořit zdraví, mír a soulad v životě jednotlivce a ve světě. V této knize věnujeme pozornost akustickému aspektu, který je při zachování lidského zdraví vesměs přehlížen. Doufáme, že lidem objasníme, že jakýkoliv zvuk je důležitým prvkem, ovlivňujícím naše zdraví.