Mutismus v dětství, mládí a dospělosti

Speciální pedagogika | Mutismus je komunikační porucha, která patří k těm nejméně obvyklým. Postižení lidé nemluví, ačkoli mají tuto schopnost a řeč je u nich plně rozvinutá. Mlčení v dětství, mládí či dospělosti je pořád ještě mylně chápáno jako projev vzdoru a podceňováno ve svém významu pro celkový rozvoj osobnosti, přestože mutistickou sympomatiku mohou doprovázet závažné psychosociální jevy: sociální izolace, problémy ve školce, potíže ve škole, deprese a redukované perspektivy zaměstnání. Předkládaný rádce je první svého druhu.