Mentální retardace - Vzdělávání, výchova, sociální péče

Speciální pedagogika | Utváření osobnosti dětí s mentální retardací, současný systém vzdělávání, profesní příprava, péče o lidi s těžkým mentálním postižením a humanizace života v ústavech sociální péče.