Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti

Speciální pedagogika |Publikace se zaměřuje na problematiku puberty, adolescence a mladé dospělosti u jedinců s mentální retardací. V teoretické části popisuje jednotlivé modely mentální retardace, průběh dospívání a jeho specifika u osob s mentální retardací, věnuje se problematice rodin s člověkem s mentální retardací a sociálním službám. Výzkumná část se zaměřuje na to, jak osoby s mentální retardací prožívají své dospívání, s jakými problémy se setkávají a jak se vyrovnávají se svým postižením.