Mám dyslexii

Speciální pedagogika | Děti i dospělí jedinci s dyslexií mnohdy zažívají pocity zahanbení a neúspěch. To pro ně znamená dlouhodobou psychickou zátěž. Vlivem nemoci podávají horší výkony, než odpovídají jejich možnostem. Následně ztrácejí důvěru v sebe sama. Cílem této publikace je pomoci čtenáři se specifickýmiporuchami učení orientovat se ve svých potížích a uvědomovat si jejich příčiny a projevy, následně pak tyto projevy překonávat.