Logopedická prevence: průvodce vývojem dětské řeči

Speciální pedagogika | Publikace je rozdělena do čtyř celků. První se věnuje teoretickým základům. Seznamuje čtenáře s obecnými pravidly vývoje řeči i s konkrétními samohláskami a souhláskami a úskalími spojenými s jejich výslovností. Druhá část se zaměřuje na základní pravidla pro úspěšný rozvoj dětské řeči. Třetí část je věnována různým druhům obtíží, které souvisí s rozvojem řeči u dětí a s nejčastějšími poruchami, jakými je například dyslálie, koktavost, breptavost, mutismus či dysfázie. Závěrečnou část tvoří řada námětů na hry, které rozvíjejí komunikační dovednosti.