Logopedická cvičení

Speciální pedagogika | Na konci předškolního období má být dítě schopno se souvisle, správně a srozumitelně vyjadřovat a dorozumívat se s dětmi i dospělými. Je proto velmi důležité věnovat náležitou pozornost péči o správnou výslovnost a výraznost řeči a dále usilovat o to, aby děti dosáhly před vstupem do základní školy správné výslovnosti všech hlásek. Tato bohatě ilustrovaná kniha nabízí čtenářům širokou škálu různorodých cvičení, která tomuto cíli napomohou. Je určena především rodičům dětí, které se chystají nastoupit do první třídy.