Lehká mentální retardace v pedagogickopsychologickém kontextu

Speciální pedagogika | Text skript je zaměřen na skupinu osob mentálně retardovaných a je určen pro posluchače speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.