Kognitivně behaviorální terapie v praxi

Speciální pedagogika | Publikace pojednává o základech KBT, zabývá se terapeutickým vztahem, přenosem a protipřenosem, vyvrací častou domněnku, že se KBT nezajímá o osobní minulost klienta, a pojednává o hlavních terapeutických dovednostech při práci s kognitivními přesvědčeními, automatickými negativními myšlenkami, emocemi a tělem.

Kognitivně behaviorální terapie vychází z předpokladu, že u většiny psychických problémů dojde ke zlepšení tím, že se identifikují a změní chybné a porušené představy, myšlenky a chování.