Každé dítě potřebuje speciální přístup

Speciální pedagogika | Přehledná, praktická a přitom stručná kniha o všech aspektech integrace postižených dětí do běžných tříd. Vytváření integrovaných tříd se může stát velkou šancí pro všechny, i zdravé žáky, protože ukazuje, že každé dítě, nejen postižené, vyžaduje individuální přístup a respektování osobních zvláštností. Učitelům, kteří se pustili do nelehkého úkolu vytvořit ze své třídy společenství přijímající i odlišné děti, pomůže tato příručka psaná přehledně, s důrazem na potřeby praxe a doplněná množstvím příkladů.