Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti

Speciální pedagogika | Publikace je určena studentům speciální pedagogiky a sociální pedagogiky pro studium oboru etopedie. V textu jsou rozpracovaná témata: etopedie jako obor speciální pedagogiky, etopedie jako speciálně pedagogický proces, terminologie oboru, problematika dětí a mladistvých s poruchou emocí a chování ve speciálně pedagogickém kontextu a klasifikace poruch chování.