Integrativní speciální pedagogika

Speciální pedagogika | Cílem této publikace je zprostředkovat studentům učitelství a speciální pedagogiky, učitelům, speciálním pedagogům a dalším zájemcům nové poznatky z oboru speciální pedagogiky. Celá publikace je zaměřena na vzdělávání dětí a žáků postižených spolu s nepostiženými.