Inkluzivní vzdělávání

Speciální pedagogika |Monografie je věnována inkluzivnímu vzdělávání, tedy pedagogickému konceptu, podle nějž by všechny děti měly navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň svého postižení. V dnešní době již zcela přirozeně uznáváme právo všech lidí na vzdělávání, zásadní otázkou tedy není, zda může být dítě vzděláváno v běžné škole, ale jaktakovému dítěti toto vzdělávání umožnit, aby z něho profitovalo ono samo i jeho okolí. Monografie přináší všem, kteří mají zájem českou školní praxi nadále rozvíjet, přehled současných teorií inkluzivního vzdělání, interpretaci jeho principů a výklad metodiky. Jejím záměrem je vytvořit současně i teoretické zázemí pro postupující inkluzivně orientovanou praxi na školách. Základem je faktografická teoretická studie doplněná příklady tzv. dobré praxe z tuzemska i ze zahraničí. Publikace je určena především pro studenty pedagogických oborů a pro odbornou veřejnost – pedagogy, psychology, sociální pracovníky, speciální pedagogy a poradenská pracoviště včetně pracovníků nově vznikajících Center podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV).