Hyperkinetická porucha - ADHD

Speciální pedagogika | Publikace podává úplný přehled současných poznatků o hyperkinetické poruše (ADHD). Nové poznatky z oblasti neurověd a genetiky umožnily specialistům lépe porozumět příčinám tohoto onemocnění, ale zároveň se  problematika stala složitější a méně srozumitelná pro všechny, kteří nejsou přímo odborníky v dané oblasti.

Kolektiv autorů z dětského oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno zpracoval problematiku hyperkinetické poruchy způsobem, který je přínosný pro odbornou veřejnost a současně může oslovit i laiky - zejména rodiče hyperkinetických dětí.