Hyperaktivní předškoláci

Autorka se v knize věnuje neklidným dětem a vychází při tom ze své pedagogické a poradenské praxe. Učitelé předškolních dětí jsou uvedeni do teorie tématu. Kniha se dále věnuje roli učitele a jeho vlastnostem a dovednostem, které pomáhají lépe zvládat práci s hyperaktivními dětmi. Jsou zde popsány specifika ADHD u předškoláků a autorka se zaměřuje na komunikaci s dětmi. V knize jsou také praktické tipy pro práci s dětmi, hry a další činnosti, kterými je možné dítě zaujmout.
Speciální pedagogika | Autorka se v knize věnuje neklidným dětem a vychází při tom ze své pedagogické a poradenské praxe. Učitelé předškolních dětí jsou uvedeni do teorie tématu. Kniha se dále věnuje roli učitele a jeho vlastnostem a dovednostem, které pomáhají lépe zvládat práci s hyperaktivními dětmi. Jsou zde popsány specifika ADHD u předškoláků a autorka se zaměřuje na komunikaci s dětmi. V knize jsou také praktické tipy pro práci s dětmi, hry a další činnosti, kterými je možné dítě zaujmout.