Hůlková písanka aneb od čar a oblouků k hůlkovým písmenům

Speciální pedagogika | Učební pomůcka pro alternativní výuku psaní, volně navazující na učební pomůcku První čtení.


Je určena dětem s mentálním postižením, lze ji však využít u všech dětí s grafomotorickými potížemi.

Tradiční výuka předpokládající zvládnout čtyři grafické záznamy jednoho fonému bývá často pro děti s mentálním postižením nepřekonatelným problémem.

Alternativu výuky nabízí tato pomůcka, využívající metodiku psaní hůlkovým písmem.

Jedná se o soubor pracovních listů s metodickými pokyny a speciálně pedagogickými diagnostickými postupy pro stanovení aktuální úrovně grafomotorických dovedností.

Použití hůlkového písma shodně pro čtení i psaní vyučovací proces značně zjednodušuje.

Jestliže pomůcka První čtení již zpřístupnila čtení celé řadě dětí se středním a těžším mentálním postižením, tato pomůcka jim chce umožnit i psaní.
 

Předlohy písmen jsou i na pravé straně – vhodné i pro leváky.