Hry s hudbou a techniky muzikoterapie

Speciální pedagogika | Tato kniha přináší čtenářům manuál her a metodických postupů, ve kterých dominuje hudba. Uváděné techniky a hry lze využít nejen k hudební a dramatické výchově, ale i k prevenci či terapii problémových jevů a sociální patologie. Hudba, pohyb a dramatické postupy k sobě neoddělitelně patří. Smysl hudby byl vždy spatřován v tom, že má na jednotlivce a skupiny pozitivní a uzdravující účinky. Socioterapeutické kvality hudby ať už při její tvorbě, nebo při interpretaci či vnímání, byly pokládány po tisíce let za velmi významné.